Page:Sibu Congkan Xubian388-晁說之-嵩山文集-10-09.djvu/133

此页尚未校对


蔡公於是乎句法曼卿而字畫曼卿真足以弔

靖康元年十一月二十三日嵩山晁說之題

睢陽舟中

    題江南後主詞翰

黄魯直謂李後主書出於裴休予初大駭之惟

見休石刻字故也晚乃見休行書墨跡一帖良

以媿歎靖康元年丙午十二月二十六日箕山

晁說之避地于高郵題

    題破琴詩後