Page:Sibu Congkan Xubian406-朱松-韋齋集-3-3.djvu/61

此页尚未校对


踰尺以故不能馳騁其技於四方云靖康丁未四月

望日新安朱某序

   富沙驛記

紹興十年今右朝請大夫郭侯璋来守建安不為苛

皦之政郡以無事則曰建為州南控兩越北走江淛

士大夫取道于我者日至而無所於館則問舎於逆

旅昔晉平公為諸侯盟主銅鞮之宫數里而𨽻人之

垣以𫎣諸侯君子譏之今吾於居處逰觀不敢有増

而館舎無所其(⿱艹石)四方之賔何如是營表故行牙廢

址子城西南而屬役於其屬葉顒趙伯㫼以九月甲