Page:Sibu Congkan Xubian421-洪咨夔-平齋文集-10-01.djvu/62

此页尚未校对


  昭慈聖憲皇后永思陵憲節皇后憲聖慈烈

   皇后下宫修葺奏遷神御表文

  孟秋朝獻祝香文

  天基聖節錫宴致語

  勾合曲

 端平二年端午貼子詞

  皇帝閤五言三首  七言三首

 貴妃閤五言二首  七言三首

 端平三年春帖子詞

 皇帝閤五言三首  七言三首

 皇后閤五言二首  七言三首