Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/137

此页尚未校对


足與語此言訖而覺林月滿庭水泠泠如琴筑因

起坐不復寐晨粥舉似衲子無能㑹但以山中古

佛示現爲對轉首二紀矣臨安東山浄空岀天台

聲聞十八尊者像乞一轉語恍然有感追前夢書

之聲聞領此必有超悟於文字語言之表者

    范丞相謝表跋

慶暦中 仁宗以中外人望用韓范冨共政責治

於期月間遇合之盛如此一朝欲止僥倖退不肖

而小人始側目相繼去位髙平公受知 髙廟前

無與比至重惜名噐裁抑茍得亦罷相於紹興𥘉

直道之難行雖盛丗猶不免可勝歎哉端平丙申