Page:Sibu Congkan Xubian440-許月卿-先天集-2-1.djvu/21

此页尚未校对


 雲護     月明

 咸淳五年天下都散漢許月卿飲無筭醉後吟 詩秉筆達旦

 此行     樂天

 風起     𮗚吴廷玉五雲歌書其 後而歸之

 旅⿱敖大 -- 獒啚    次勻周學禮

 訪渭陽    題劉後村所䟦楊朴移 居啚

 呈翁司理名方子擢 婺邑 䟦 東坡墨跡

 二芝蘭    即事

 九江     𭔃張立道

 休休     茶䕷