Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/98

此页尚未校对


而訓之曰叚秀實笏擊朱泚顔杲卿靣折禄山惟爾

英烈追配古人此髙宗皇帝追賁李若水辭也小子

識之年十五從介軒先生董公夣程游董公者子朱

子門人正思先生程公之髙弟也明年以書學應

舉居次榜之首公慨然嘆曰是吾學之未至歸而登

邑之㠣崌山閉戶讀書益勵志焉端平乙未縣大夫

王塤行鄉飲酒謂公天下竒男子也俾受學文靖公

子魏子公徃卒業遂有志當世事功絶江適淮時趙

公葵開閫江北一見驚異羅致幕中既而以軍功𥙷

進武校尉赴江東漕是𡻕嘉熈庚子也詔罷鶡弁就