Page:Sibu Congkan Xubian473-彭孫貽-茗齋集-34-21.djvu/143

此页尚未校对


  和吳椘題爛柯圖

人丗滄桑自可悲仙山日月不多時上元甲子三千𡻕了得仙

人幾局棋

  又

燒丹辛苦望長年就裏神機一着先殘局未終塵刼換痴児何

苦作神仙

  題西施五湖圖和髙重

君王義重妾身輕一顧蘇臺國已傾好逐鴟夷湖上去可堪回

首闔閭城

  二