Page:Sibu Congkan Xubian478-彭孫貽-茗齋集-34-26.djvu/43

此页尚未校对


承公諱宗孟萬曆辛丑進士滕縣知縣行取南京吏部考功主

事授河南道御史廵按湖廣崇祀郡邑郷賢朝城滕縣武昌名

宦詳載家状及薛宗伯錢殿學碑志配朱太宜人𥘉封孺人以

府君工部覃恩晋宜人府君乃宜人第五子朱宜人多男丈夫子四長伯父上海

公諱長宜二三早殀次伯父文學孝起公諱原廣次為府君又次叔父太學應侯公諱弘保

府君上諱期下諱生字孝弱改字𮗚民𭈹弱水道人朱太宜人

任朞年始生故寓名云㓜沉黙寡言笑讀書罷兀坐凝然不好

戯弄人莫之測

侍御公奏最滕陽需内召府君年十七與伯父孝起公出就試

布衣雜諸童子中時人莫識有SKchar鄰也識之以告喬令拱璧喬