Page:Siku Quanshu-百越先賢志-1-1.djvu/108

此页尚未校对


本郡簡募家兵及所調合五千人分两道而入既到州

界按甲不前先遣使觀賊虛實宣揚威徳以震動其心

既而與七郡兵俱進逼之遂斬梁龍降者數萬人旬月

盡定以功封都亭侯千五百户賜黄金五十斤徴為諌

議大夫及黄巾起公卿多薦儁有才畧拜為右中郎將

與左中郎將皇甫嵩討賊破之進封西鄉侯董卓忌之

初平四年為太尉録尚書事以日食策免持節鎮關東

長安中亂留拜大司農氾遂質儁等儁素剛即日𤼵病