Committed identity: 94EE 04C2 B458 584E 9493 527A 3727 89F4 FA9C F362 is a GPG commitment to this user's real-life identity.
Committed identity: f2552fdd1c31f7d0fbbe1de72307b280ebb2a362b03650e86a86f0a256b6f8a4aad694e29c6367607e1caf454fcede72c823a9a063fde15a67a7e0064471ee90 is a SHA-512 commitment to this user's real-life identity.
User language
zh-Hans-CN-N 陆式简体中文是这位用户的母语
lzh-1 此君粗通文言也。
en-1 This user has basic knowledge of English.
yue-0 呢位用戶完全唔識(或者唔係好明)廣東話
hak-0 Liá chak yung-fu vàn-chhiòn m̀ hiáu Hak-kâ-ngî.
邇隻用戶完全毋曉客家語
cdo-0 Cī ciáh ê̤ṳng-hô uòng-ciòng mâ̤ huôi-é Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶完全𣍐會意閩東語
nan-0 Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Bân-lâm-gú (ia̍h-sī liáu-kái ū khùn-lân).
ja-0 この利用者は日本語分かりません (または理解するのがかなり困難です)。
ko-0 이 사용자는 한국어모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.
bo-0 སྤྱོད་མི་འདིས་བོད་སྐད་ཅུང་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་
za-0 这位用户不懂或很难理解Vahcuengh
jbo-0 This user has no knowledge of la .lojban. (or understands it with considerable difficulty).
Users by language

用戶框

Flag of China这个用户来自中国
UTC+8.svg这名用户所在地的时间为: 2022-06-30 18:04 UTC+8
Nonbinary flag.svg This user is non-binary (Q48270) and is currently using */* pronouns.
Octicons-mark-github.svg
Translatewiki.net logo.svgThis user has an account and contributes to translatewiki.net.
JOSM Logotype 2019.svgThis user contributes to OpenStreetMap.
BOINCManager.pngThis user is crunching numbers using BOINC.
Firefox logo, 2019.svgThis user contributes using Firefox.
C++-1This user is a beginning C++ programmer.
Dortmund anti acta demo 20120211 IMGP1747 smial wp.jpg

Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

— Alexei Mateevici, Limba noastră

虚飾の世界で起きた
一つの奇跡の始まりでした…

— mothyネジと歯車とプライド

白日里杀人人不肯,
晚夕里杀人天不肯。

— Tangwang proverb
(徐丹、冉启斌《甘肃东乡唐汪话》 p. 221)