Kaiser.guo
用戶框
用户巴别信息
zh-N 中文是这位用户的母语
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
lzh-3 此君工於文言也。
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
查看用户语言